چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان

$lead.getData()

چهارمين دوره اين كنفرانس (IREC2016) به ميزباني دانشگاه صنعتي سهند در شهر تبريز در تاريخ 7 الي 9 ارديبهشت سال 95 برگزار خواهد شد. جهت كسب اطلاعات بيشتر  به فايل پيوست مراجعه شود.