پانزدهمين نمايشگاه محيط زيست

$lead.getData()

پانزدهمين نمايشگاه محيط زيست از تاريخ 10 لغايت 13 اسفند ماه سال جاري در محل  دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.

شعار نمايشگاه "اقتصاد سبز، عصر پسا تحريم"

جهت  كسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه شود.