هفتمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران

$lead.getData()

برگزاري هفتمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران در تاريخ 10 و 11 اسفند ماه سال جاري در محل مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما كه از ويژگي هاي اين برنامه  مي توان به سخنراني كليدي مسئولان و صاحب نظران ارشد نظام مالي داخلي و خارجي كشور با عنوان تامين مالي كارآفريني و سرمايه گذاري خطرپذير اشاره نمود.