نمايشگاه صنايع هوايي و فضائي ايران

$lead.getData()

ششمين نمايشگاه صنايع هوايي و فضائي ايران در تاريخ 6-4 آذرماه سال جاري در تهران برگزار مي گردد. جهت  اطلاع  از بخش هاي  مختلف نمايشگاه  به فايل پيوست مراجعه شود.