نمايشگاه دستاوردهاي ملي رادار

$lead.getData()

نمايشگاهي تحت عنوان دستاوردهاي ملي فناوري رادار و كاربردهاي هواشناسي، هوانوردي و دريا نوردي همزمان با سومين نمايشگاه فناوري هاي نو و پيشرفته تبريز به ميزباني  منطقه ويژه  علم و فناوري ربع رشيدي، در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تبريز برگزار خواهد شد.

زمان برگزاري همايش: 21 الي 24 آبان ماه سال 94

مكان برگزاري همايش: محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تبريز