نمايشگاه جيتكس 2016 دوبي

$lead.getData()

سي وششمين نمايشگاه جيتكس دوبي د رتاريخ  25 لغايت 29 مهرماه در دوبي برگزار خواهد شد.

همچنين سومين همايش معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري  و كسب و كار در صنعت ICT  ايران در محل نمايشگاه در روز سوم نمايشگاه 27 مهرماه در اولويت برنامه ها مي باشد.جهت كسب اطلاعات تكميلي به فايل پيوست مراجعه فرمائيد.