نمايشگاه "بازرگاني تجاري مشترك ايران و اكسپو ارمنستان"

$lead.getData()

نمايشگاه فوق در تاريخ 16 لغايت 19 مهرماه سالجاري در شهر ايروان ارمنستان با هدف ارتقاء سطح توسعه روابط اقتصادي و تجاري، بازارسازي، افزايش صادرات، توسعه فرهنگ  گردشگري، و... في مابين جمهوري اسلامي ايران و كشور ارمنستان به منظور تقويت و حمايت از توليدات و خدمات داخلي كشور، با حمايت دبيرخانه درياي خزر وزارت امور خارجه برگزار مي گردد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه اجرايي نمايشگاه به شماره هاي  22893008-021 الي 9  تماس حاصل نمايند.