مسابقه طراحي بازي رايانه اي شهرداري

$lead.getData()

شهرداري يزد در صدد طراحي بازي استراتژيك مطابق با الگوهاي بومي، ايراني و اسلامي مي باشد. جهت اطلاعات تكميلي به وب سايت planning.yazd.ir  مراجعه نمائيد.