فراخوان سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)

$lead.getData()

با عنايت به فراخوان سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد در خصوص جايزه يونسكو-كالينگا 2015 درباره ترويج علم به مبلغ 25 هزار دلار، مدال نقره يونسكو آلبرت اينيشتن وسفر دو تا چهار هفته اي به هند مي توانيد مدارك  لازم را به كميسيون ملي يونسكوتا 8 خرداد 1394 ارسال نمائيد.

جهت  دريافت  اطلاعات بيشتر به وب سايت    www.irunesco.org مراجعه نمائيد.