صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك

$lead.getData()

معرفي صندوق و آمادگي اعطاي تسهيلات به صنايع الكترونيك  در سه حوزه آموزش هاي تخصصي  كوتاه مدت - فعاليت هاي تحقيقاتي و نوآورانه- توسعه بازار تا پايان سال جاري جهت كسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه شود.