ششمين جشنواره فاوا


ششمين جشنواره ملي فناوري ارتباطات و اطلاعات، با هدف معرفي بهترين ها ي اين حوزه در ارديبهشت ماه سال جاري در سه محور برگزار خواهد شد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.itrc.ac.ir  مراجعه فرمائيد.