شرايط ويژه سربازي براي افراد فعال در شركت هاي دانش بنيان

$lead.getData()

براي اطلاع از شرايط ويژه سربازي فعالان فناور برتر اينجا را كليك نمائيد.