شانزدهمين نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهش و فناوري

$lead.getData()

معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات  و فناوري به عنوان متولي هفته ملي پژوهش و فناوري در كشور، نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهش و فناوري را در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران از تاريخ 23 الي  26 آذر سال جاري برگزار مي نمايد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه شود.