دومين نمايشگاه و همايش بين المللي بانوان

$lead.getData()

دومين  نمايشگاه و همايش بين المللي (نقش آفريني زنان در توسعه پايدار) از تاريخ 24  شهريور ماه سال جاري به مدت 4 روز در تهران برگزار مي شود.جهت دريافت اطلاعات تكميلي با شماره 37282016 خانم صدقي تماس حاصل فرماييد  و يا به آدرس www.womensd.com  مراجعه نمائيد.