دوره سواد اطلاعاتي، علم سنجي

$lead.getData()

حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه كاشان جهت ارتقاء سطح علمي پژوهشگران كشور با روش هاي نوين علم سنجي و  روش تحقيق مجموعه دوره هايي را با عنوان سواد اطلاعاتي، علم سنجي و روش هاي پيشرفته جستجو در منابع علمي به صورت مجازي برگزار مي كند. ضمناً پس از گذراندن دوره گواهي نامه هاي  صادر مي گردد. جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نمائيد.