دوره آموزشي هدف گذاري فروش در سال 1395

$lead.getData()

زمان برگزاري دوره 5/3/95  ساعت 17 الي 21

محل برگزاري: پارك علم و فناوري يزد

سخنران: دكتر ميثم شفيعي ( دكتري مديريت و مدرس دوره هاي كاربردي حوزه كسب و كار)

شماره هاي ثبت نام: 38248671- 09133564877