حمايت هيات دولت از شركتهاي دانش بنيان

$lead.getData()

دبير محترم هيات  دولت با عنايت به دستور مقام رياست جمهوري به منظور حمايت از شركتهاي دانش بنيان و توسعه آنها و رفع بخشي از مشكل اشتغال فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي، همه دستگاههاي اجرايي حسب مورد نسبت به انعقاد قرارداد با شركتهاي مذكور براي خريد يا سفارش توليد محصولات مورد نياز اقدام نمايند.