برگزاري كارگاه آموزشي "سيستم هاي نوين مديريت ترافيك هوايي"

$lead.getData()

راه هوايي جهان از ايران مي گذرد.

در تاريخ  پنج شنبه 18/10/93  ساعت 8 الي 15،  اولين كارگاه تخصصي سيستم هاي نوين مديريت ترافيك هوايي  با حضور كاپيتان تدين معاون هوانوردي سازمان صنايع هوايي  در سالن كنفرانس B  برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام به سايت www.armangostar.ir "شركت آرمان گستر" مراجعه شود.