برگزاري شانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار

$lead.getData()

با توجه به برگزاري شانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار به مدت 4 روز از 23 لغايت 26 آذر ماه  سال جاري در نمايشگاه بين المللي تهران جهت  تمايل به اخذ غرفه به واحد خدمات فناوري و بازار مراجعه نمائيد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست  رجوع نمائيد.