برگزاري جشنواره كارآفريني پل

$lead.getData()

برگزاري جشنواره كارآفريني پل توسط انجمن بين المللي مديران ايراني و هدف از اين جشنواره حمايت از صاحبان ايده و كارآفرينان جوان در عرصه فناوري است. جوايز برگزيدگان، حضور در كنفرانس iBridge سال 2015 برلين و بازديد از مراكز كارآفريني آلمان است. براي اطلاعات بيشترو  نحوه ثبت نام به سايت جشنواره www.i-aim.org/ibridge  مراجعه كنيد. و آخرين مهلت ثبت نام 30 بهمن سال93 مي باشد.