برگزاري بيست و هفتمين جشنواره امتنان از كارگران

$lead.getData()

به منظور شناسايي و تجليل از نيروهاي كار مولد، متخصص، مخترع، مبتكر و همچنين فرهنگ استفاده از فكر جمعي، فرم پيوست حداكثر تا  تاريخ 4/7/94 تكميل گردد. جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نمائيد.