بازدید مدیر و معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد از پروژه هوشمندسازی گلخانه خالقی

مدیر و معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد از پروژه هوشمندسازی گلخانه خالقی بازدید نمودند. در این بازدید که در روز چهارشنبه مورخ 1394/3/27 در منطقه حسین آباد ریسمانی انجام شد؛ جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان یزد حضور داشتند. گفتنی است محصول مدیریت هوشمند گلخانه ها توسط شرکت ساعیان صنعت نوین یزد به مدیریت آقای مهندس عباسی راد طراحی و تولید شده است.