اعطاي تسهيلات تا سقف 150 ميليون ريال

$lead.getData()

صندوق كارآفريني  اميد با هدف حمايت از كسب و كارهاي خرد و كوچك  اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه مشاركتي  و پرداخت تسهيلات حداكثر تا مبلغ 15 ميليون تومان با كارمزد 4% و باز پرداخت 36 ماهه مي نمايد.

متن كامل